Kinh Bac Pharma

Thanh toán an toàn

Công ty cổ phần Dược Phẩm Dược Liệu Kinh Bắc được thành lập vào ngày 01/01/2004, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 04 tháng 03 năm 2004, có vốn điều lệ 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng ), với 23 cổ đông sáng lập. Trụ sở chính 102 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. Lĩnh vực kinh doanh thời điểm đó củaCông ty cổ phần Dược Phẩm Dược Liệu Kinh Bắc được thành lập vào ngày 01/01/2004, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 04 tháng 03 năm 2004, có vốn điều lệ 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng ), với 23 cổ đông sáng lập. Trụ sở chính 102 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. Lĩnh vực kinh doanh thời điểm đó củaCông ty cổ phần Dược Phẩm Dược Liệu Kinh Bắc được thành lập vào ngày 01/01/2004, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 04 tháng 03 năm 2004, có vốn điều lệ 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng ), với 23 cổ đông sáng lập. Trụ sở chính 102 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. Lĩnh vực kinh doanh thời điểm đó của


Các tin liên quan

Kinh Bắc